Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2019

qlaumax
7826 8ccc 420
Reposted frompiehus piehus viaaurinko aurinko
qlaumax
4836 d1b1 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko
Sponsored post
soup-sponsored
qlaumax
- Jak ją rozpoznam?
- Po tym, że gdy stanie przed tobą, będziesz wiedział. Po prostu będziesz wiedział, że to ona. Każda twoja część ciała będzie do niej rwać, stracisz kontrolę nad emocjami. Dokonasz rzeczy do jakich nigdy dla nikogo byś się nie posunął. Zapragniesz ją kochać w każdym miejscu o każdym czasie. Będziesz chciał by była tylko twoja. Bo wszystko od niej się zaczyna i na niej się kończy.
- Brzmi strasznie.
- Powiem Ci coś więcej. Nie daj jej odejść. Poczujesz to tylko raz i tylko do jednej kobiety.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko
2774 307b 420
Reposted fromkattrina kattrina viaaurinko aurinko
qlaumax
2438 aa7d 420
Reposted fromEonowy Eonowy viaaurinko aurinko
qlaumax
4076 7c11 420
Reposted fromtoganja toganja viamuladhara muladhara
qlaumax
4000 9092 420
Reposted fromsoftboi softboi viamuladhara muladhara
qlaumax
9337 7066 420
Reposted fromMtsen Mtsen viaCartman128 Cartman128
qlaumax
5662 bbe8 420
my spirit bird
Reposted fromdudku dudku viakrzywda krzywda
qlaumax
3782 d5ab 420
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viadenian denian
qlaumax
6860 9d3e 420
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viakrzywda krzywda
qlaumax
6852 f7ef 420
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viakrzywda krzywda
qlaumax
7797 5c61 420
Reposted fromFero Fero viakrzywda krzywda
qlaumax
5617 0636 420
Reposted fromfungi fungi viakrzywda krzywda
qlaumax
Saskia Keultjes
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viamuladhara muladhara
qlaumax
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaCartman128 Cartman128
qlaumax
0778 3e71 420
Reposted fromsoftboi softboi viamuladhara muladhara
qlaumax
qlaumax
0197 8efa 420
Reposted fromeanna eanna viamuladhara muladhara

May 17 2019

qlaumax
5196 858b 420
Reposted fromoll oll viamuladhara muladhara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...