Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

qlaumax
qlaumax
0625 1ee8 420
Reposted fromFero Fero viadenian denian
qlaumax
6097 59d7 420
Reposted fromregcord regcord viadenian denian
qlaumax
Reposted fromFlau Flau viadenian denian
qlaumax
Reposted fromFlau Flau viakamlot kamlot
qlaumax
4184 afd4 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaxannabelle xannabelle
qlaumax
9709 d747 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamuladhara muladhara
6495 dc42 420
Reposted frombrumous brumous viamuladhara muladhara
qlaumax
0390 0c42 420
Reposted fromfungi fungi viakrzywda krzywda
qlaumax
6341 632d 420
Reposted fromrichardth richardth viaSubli Subli
qlaumax
4608 c3ad 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSubli Subli
qlaumax
6348 bb0a 420
Reposted fromrichardth richardth viaSubli Subli
qlaumax
4999 202d 420
Reposted fromcontroversial controversial viaSubli Subli
qlaumax
9384 a6d6 420
Reposted fromFienrira Fienrira viamuladhara muladhara
qlaumax
qlaumax
3640 caf4 420
Reposted fromdilma dilma vialovesweets lovesweets
qlaumax
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialovesweets lovesweets
qlaumax
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie.
Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara "Alicja"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialovesweets lovesweets
qlaumax
7337 bb0c 420
Reposted fromsoviolently soviolently vialovesweets lovesweets
qlaumax
0422 be7f 420
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl